མཆོད་བརྗོད་

"གང་གིས་"ལབ་ན་སྤྱན་རས་"གཟིགས་གིས་"ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ག་རེ་བྱེད་ནས་"བླ་མ་གིས་"ལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

1 Like

གང་ཟེར་བ་དེ་སྤྱས་རས་གཟིགས་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་བླ་མ་དང་སྤྱས་རས་གཟིགས་གཉིས་ཀ་ལ་གོ་ན་འགྲིག