ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་སྒྲོམ་གཞི།

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་གཞུང་འདིའི་སྒྲོམ་གཞི་གང་འདྲ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོད་རེད།

1 Like

ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་གཉིས་དེ་མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ། དེ་ནས་ཤོ་ལོ་དགུ་དེ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་མཐུན་མོང་བ། དེ་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་། དེའི་རྗེས་ཚང་མས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་བསྟན་གྱི་ཡོད།