ཤོར་བ།

image

ཀུན་དགའ་དང་མེ་ཏོག་ཀྱང་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད།

༡) ག་རེ་བྱས་ནས་གད་མོ་ཤོར་སོང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

༢) སོང་ག་དུས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད།

༣) སེམས་པ་ཤོར། ཅ་ལག་ལག་པས་ཤོར། གཉིད་ཤོར། དེ་ཚོ་ཤོར་སོང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་པས། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ཤོར།
རང་དབང་མེད་པ།
གད་མོ་ཤོར། གད་མོ་དགོད།
རྟུག་དྲི་ཤོར། རྟུག་དྲི་བཏང་།