ང་ཚོ་དང་རང་རེ་


圖片

ང་ཚོ་དང་རང་རེ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།

ང་ཚོ་དང་རང་རེ། ཁྱད་པར།
བློ་གསལ་དགའ་སྟོན་ལས་གསུངས།
རང་རེ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག
ང་ཚོ། གཅིག་པ་ཡིན་མིན་ཀུན་ལ།
རང་རེ། བཤད་ས་དེ་དང་རང་གཉིས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཡིན་པ།