སེམས་བསྐྱེད།

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་ནང་ནས་སེམས་བསྐྱེད་ཞེས་པ། འདི་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་རེད་ཕས། ཡང་ན་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་རེད།

1 Like

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གྱི་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་རེད། དེ་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་ཟིན་ན་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆག་གི་རེད།