ས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར།

ཆག་དང་ཆགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད།
རིགས་དང་རིག་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེད་ཡོད་རེད།
ཕྱུག་དང་ཕྱུགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེད་ཡོད་རེད།

ཆག ཆགས།
ཤེལ་སྒོ་ཆག ཆག་སྒོ།
ཆགས། འདོད་ཆགས།
ཡོད་པ། སྲོག་ཆགས། འདབ་ཆགས། སྡེར་ཆགས། རྨིག་ཆགས།

རིག རིགས།
བློ་རིག་པ། རིག་གནས། རིག་གཞུང་།

རྒྱུ་མཚན་གྱི་རིགས་པ།

སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་རིགས་ཤེས།

ཕྱུག མང་པོ་ཡོད་པ། དབང་བ།
དབང་ཕྱུག ཕྱུག་པོ། ཕྱུག་བདག

ཕྱུགས། བདག་ཡོད་སེམས་ཅན་རིགས།

བ་ཕྱུགས།

རིག་ལམ། ནོར་བ།
རིགས་ལམ། འགྲིག་པ།
རིགས། རྒྱུ་མཚན།
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི། རིགས་ལམ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་།།

བློ་རིག