མི་སྙན་པ་ལ་བཟོད་པ་སྒོམ་པ།

ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ཡོན་ཏན་དེ་བཟོད་པ་སྒོམ་མཁན་འདི་ལ་གོ་དགོས་རེད་ཡང་ན་མི་སྙན་པ་བཤད་མཁན་འདི་ལ་གོ་དགོས།

1 Like

སྐྱོན་བརྗོད་པའམ་མི་སྙན་པ་བཤད་མཁན་ལ་གོ་དགོས།