ཅི་དྲི་པའི་ཙིག་དེ་གང་འདྲ་ཟེ་དཔེ་སྤྱོད་བཏང་དགོས་རེད།

མཚན་མོ་ཚར་ནས་ནམ་ལངས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། ནམ་མཁའ་ལ་འོད་སྐྱ་བོ་ཤར་བའི་སྐབས་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།

1 Like

སྐྱ་རེངས་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་ལ་ཡང་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་དང་། སྐྱ་རེངས་བར་བ། སྐྱ་རེངས་མཐའ་མ་གསུམ་ཡོད་རེད།